Golygfa o Gymru Wledig

Friday, October 20, 2006

Bloggio i ddysgu

'Dw i wedi dechrau 'blog' yma i helpu fi ddysgu scrifenni yn yr Iaith Cymraeg. Pan rown i'n dysgu siarad penderfynais i siarad yn cyhoeddus cyn roeddwn i'n rhygl. Defnyddio'r Iaith ydi'r ffordd gorau i ddysgu. Nawr 'dw i isso dysgu scrifenni hefyd a dw i'n mynd i ddefnyddio'r Iaith ac ymarfer yn fy mlog. Os bod camcymeriadau yn y 'post' hwn bydda i'n croesawu gael sylwadau i gywirio. Does dim amser gyda fi i fynd i wersi ar hyn o bryd a 'dw i'n derbynni ar eich help a chymorth i wella.
Llongyfarchiadau i S4C am berswadio BBC i roi mwy miliwnnau o arian iddyn nhw blwyddyn nesa' ond rhaid i mi ddweud 'dw i ddim yn barod i wilio ar y sianel tan mis Tachwedd oherwydd maen nhw wedi lladd y rhaglen Garddio. Dw i'n mynd i anfon turnip mawr at y sianel fel gwobr i brotestio am y penderfyniad twp hwn.
Ond rhaid i mi gyfadde 'dw i'n colli wylio ar Manifesto - ond rhaid i mi sefyll ty ol fy mhenderfyniad. Mae egwyddor yn bwysig yn yr achos hwn. Gobeithio bydda i'n clywed oddi wrthoch chi.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home