Golygfa o Gymru Wledig

Saturday, April 14, 2007

Cymuned siarad sens

Bethefnos yn ol, ces i ebost oddi wrth Aran Jones, Prif weithredwr y grwp, Cymuned. Dw i'n cofio Aran. Roedd y dau ohonnon ni mewn rownd terfynol, Cystadleaeth Dysgwr y Flwyddyn pan oedd yr Eisteddfod ym Meifod. Yn anffodfus, aeth y titl i rwyn arall.

Mae lot o amser gyda fi i'r grwp Cymuned. Dw i'n cofio siarad mewn gyfarfod y grwp pan roedd e'n dechrau cangen newydd yn Glantwymen, ger Machynlleth. Roedd yn dadleol i Tori siarad i'r Cymuned pum mlynnedd yn ol. Dw i ddim wedi ymuno Cymuned fy hun - ond row'n hapus iawn i dderbyn yr ebost.

Yr hyn sy'n poeni Cymuned ydi amhawster mae bobl ifanc yn ffindio prynu tai yng Nghymru wledig - rhwybeth sy'n poeni fi hefyd. Tua phump ar hugain mlynnedd yn ol, roeddwn i'n cadeirio Awdurdod Cynllunio Lleol, Sir Drefaldwyn am chwe mlynnedd. Roedd y un problem o flaen yr Awrdurdod yn yr wythdegau. Dechrauon ni 'Local Needs Settlements' tu allan o'r trefi a phentrefi. Roeddd neb yn gallu cael caniatad ond bobl lleol. Yr amcan oedd i greu marchnad newydd gyda phrisiau is - a gweithiodd y system yn dda. Ond doedd y Swyddfa Cymreig yng Nhgaerdydd ddim yn hapus, ac wrth gwrs, roedd rhai o bobl lleol yn cymryd fantais. Nawr mae'r system ym Mhowys rhy gymleth a dydy e ddim yn weithio'n dda.

Dw i'n falch i glywed mae Cymuned isso dechrau trafodeaeth gwliedyddol am y mater hwn ac edrych ar hyn sy'n digwydd yn Lloegr. A dw i'n edrych ymlaen i gwrdd a Aran i glywed beth digwyddodd mewn cyfarfod Cymuned heddiw - a ddysgu mwy am y syniadau Cymuned i helpu pobl ifanc lleol cael gafael a tai yn eu ardal..