Golygfa o Gymru Wledig

Sunday, December 07, 2008

Peter Hain.

Mae Peter Hain wedi bod ar ein sginiau teledu trwy'r penwythnos. Rhaid i mi ddweud yn syth, dow'n i ddim yn meddwl bod e'n euog o wneud dim byd ond camgymeriad. Dydw i ddim yn meddwl bod e'n dyn anhonest o gwbl. Felly, dw i'n falch iawn i glywed na fydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gymryd camau yn ei erbyn mewn cysylltiad y roddion ariannol yn ei ymgyrch i ddod yn Ddirprwy Arweinydd y Blaid Lafur, yn lle John Prescott. Dw i'n siwr roedd y misoedd diwetha wedi bod yn amser annodd iawn i Peter a'i teulu, yn enwedig Liz, ei wraig.

Ond rhiad i ni cofio hefyd, roedd problemau mawr mewn y ffordd roedd ei ymgyrch yn gofrestru y roddion. Rhaid i ni cofio yr unig rheswm penderfynnodd y Gwasanaeth Erlyn y Goron i beidio cymryd camau yn erbyn unrhwyn yn 'tim Peter'. Roedd y galanastra mor ddrwg i wneud yn amhosib i ffindio allan gyda phwy oedd y cyfrifoldeb. Yn fy marn i bod rhaid i Peter cymryd rhan o'r cyfrifoldeb am beth digwyddodd.

Mae pobl yn y 'Bubble' yn y Bae Gaerdydd yn son nawr am Peter yn dychwelyd i'r Cabinet. Dw i ddim yn disgwyl hwn yn digwydd yn fuan. Ond wrth gwrs, mae'n posib bydd y Speaker yn San steffan yn ymddiswyddo, a bod yn posib bydd Paul Murphy cymryd ei lle. Does na ddim Aelod Seneddol Lafur arall yn sefyll allan. Hey presto! Peter Hain yn ol mewn Cabinet. Ac hefyd, os bydd e'n posib i'r Arglwdd Mandelson o Foy dod yn ol, budd popeth yn posib.

Saturday, December 06, 2008

Ffindio Modrwyau.

Clywais i gyfweliad neis ar y radio ddoe - 5 Live dw i'n credu. Ac mae'r stori ar y wefan yma. Carys Williams o Gorwen oedd seren. Collodd hi ei modrwy tri deg a phump blwyddyn yn ol. Cafodd hi y modryw fel anrheg ar ei phenblwydd pan roedd hi'n un ar bumtheg oed. Collodd y modrwy pan roedd hi yng Nghapel Moriah. Cwympodd ar y llawr a ddiflannodd trwy crac rhwng y bwrddaullawr. Ond nawr, bod Capel yn cael ei tynnu lawr. Ffindiodd y gweithwyr y modrwy ar ol chwilio am awr - ar ol i Carys yn gofyn. Roedd hi'n diolchgar dros ben, ac dwedodd hi ar 5 Live, bydd hi'n byth yn tynnu modrwy wrth ei fys eto.

Dw i'n teimlo dipyn o gydymdeimlad gyda Carys Williams. Mae wraig fi wedi colli ei modrwy priodas dwywaith. Amser maith yn ol, dw i'n cofio dod adre o'r fferm i ffindio hi'n crio. Roedd hi'n wedi colli modrwy. Gofynnais i beth roedd hi'n wedi bod yn wnead ac es i trwy popeth yn gofalus. Roedd hi'n wedi bod yn plannu Wallflowers a chloddias i bob un ohonnon nhw i fynnu. Ffindiais i y modrwy yn y daear, o dan un o'r Wallflowers.

Ac hefyd, collais Mrs D ei modrwy ar y traeth yn New Quay yng Ngheredigion. Roedd hi'n gwybod ble chollais, ond doedden ni ddim yn gallu ffindio yn y tywod. Ond spottiais i dyn gyda metal detector yn gweithio y traeth. Gofynnais iddo fe helpu, ac ar ol ffindio pethau amrwyiol arall, ffindiodd e y modrwy. Mae Mrs D wedi bod mwy gofalus erbyn hynny. Gobeithio bydd Carys Williams mwy gofalus hefyd.