Golygfa o Gymru Wledig

Friday, October 27, 2006

Cynhadledd WLGA yn Llandudno


Dw i wedi bod yn siarad mewn Cynhadledd y WLGA yn Llandudno heddiew. Rown i rhy hwyr i glywed y sesiwn yn y bore pan roedd Peter Hain, Dafydd El, Nick Bourne a Lembit Opik yn drafod 'Datganoli - Y Ffordd Ymlaen'. Gofynodd rhwyun o'r cynilleidfa cwestiwn i Nick ' Fydd Plaid Cymru yn barod i ymuno glymblaid os bydd yr arwainydd yn Geidwadol'? Roedd pawb yn chwerthin. Dw i ddim yn siwr oedd Peter Hain yn ymuno nhw a dw i ddim yn gwybod beth atebodd Nick Bourne. Os rown i yna baswn i'n ateb 'Wrth cwrs'. Mae rhai ohonnon nhw, fel Rhodri Glyn a Janet Ryder yn mynd o gwmpas y lle ar hyn o bryd yn dweud 'Na'. Ond dw i ddim yn eu credu nhw. Ydyn nhw'n disgwyl fi credu bydd Plaid Cymru yn barod i gadw criw Rhodri Morgan mewn rym ar ol mis Mai nesa'? Fydden nhw'n mynd i droi eu cefnau ar y Ceidwadwyr modern sy wedi newid, sy'n cefnogi mwy pwer i'r Cynulliad, sy'n nawr mwy Gymreig na Lafur. Na. Mis Mai nesa', dw i'n disgwyl weld y 'Rainbow Coalition' yn dod yn gwirionydd. Dw'n hapus i weithio gyda Plaid a Lib Dems. Dw i ddim isso weld Lafur mewn rym am byth a dydy'r aelodau Plaid Cymru ddim isso hynny chwaith.

Friday, October 20, 2006

Cerddoriaeth yn y Cynulliad

Roedd sioc i mi ddysgu roedd sawl camgymeriadau yn fy mlog wythnos diwetha. Ond y rheswm dw i wedi dechrau 'blogio' ydi er mwyn wella fy iaith ysgrifenyddol. Felli, dw i'n mynd i gario ymlaen. Diolch i bobl sy wedi cywiro post a blogiais a gobeithio bydd y post hwn yn well.
Roedd wythnos diwetha un undonog mewn siambr y Cynilliad ond yn diddorol ar y ffiniau. Er enghraifft, ar 'Dragon's Eye' roedd Rhodri Glyn Thomas yn son am glymblaid rhwng Plaid Cymru a Lafur ar ol yr etholiad nesa. A roedd Mike German yn gwneud yn glir ar 'Waterfront' y wythnos diwetha bydd e'n barod i wneud glymblaid gyda Lafur hefyd - fel dwy merch rhedeg ar ol John Prescott. Dydy neb yn gallu deall pam. Dydy'r gwobr ddim yn prosiect atyniadol.
Wrth cwrs , bod y Tories mewn y gem glymblaid hefyd. Ysgrifenais erthygl i'r Western Mail yn galw am aelodau Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhydfrydol meddwl am Rainbow Coalition gyda Tories. Mewn gwirionydd, dyna rheswm mae Rhodri Glyn yn rhedeg ar ol Lafur ar hyn o bryd!!
Roedd y Cynulliad myw fel canolfan adloniant na Senedd wythnos yma. Dydd Mawrth roedd steel band yna i ddathlu lansiad digwyddiad Cymanwladol a Dydd Mercher roedd Tamsin Dunwoody yn chwarau cerddoriath 'pop' yn y siambr. Dw i wedi clywed myw nag un person cymharu y Cynulliad i ryw fath o 'Music Hall'. Doethen nhw ddim yn bwriadu bod yn ganmoliaethol.
Gobeithio bod llai camgymeriadau heddiew.

Bloggio i ddysgu

'Dw i wedi dechrau 'blog' yma i helpu fi ddysgu scrifenni yn yr Iaith Cymraeg. Pan rown i'n dysgu siarad penderfynais i siarad yn cyhoeddus cyn roeddwn i'n rhygl. Defnyddio'r Iaith ydi'r ffordd gorau i ddysgu. Nawr 'dw i isso dysgu scrifenni hefyd a dw i'n mynd i ddefnyddio'r Iaith ac ymarfer yn fy mlog. Os bod camcymeriadau yn y 'post' hwn bydda i'n croesawu gael sylwadau i gywirio. Does dim amser gyda fi i fynd i wersi ar hyn o bryd a 'dw i'n derbynni ar eich help a chymorth i wella.
Llongyfarchiadau i S4C am berswadio BBC i roi mwy miliwnnau o arian iddyn nhw blwyddyn nesa' ond rhaid i mi ddweud 'dw i ddim yn barod i wilio ar y sianel tan mis Tachwedd oherwydd maen nhw wedi lladd y rhaglen Garddio. Dw i'n mynd i anfon turnip mawr at y sianel fel gwobr i brotestio am y penderfyniad twp hwn.
Ond rhaid i mi gyfadde 'dw i'n colli wylio ar Manifesto - ond rhaid i mi sefyll ty ol fy mhenderfyniad. Mae egwyddor yn bwysig yn yr achos hwn. Gobeithio bydda i'n clywed oddi wrthoch chi.