Golygfa o Gymru Wledig

Thursday, November 30, 2006

Ser yr Wythnos - Hain a Bates

Y dau ddyn a ddomineiddiodd Y Cynulliad wythnos yma oedd Yr Ysgrifennydd Gwladol, Peter Hain a Mick Bates. Dim ond unwaith y flwyddyn mae Peter Hain yn dod i'r Cynilliad i wneud Datganiad ar Araith Y Frenhines a chymryd rhan yn y ddadl sy'n dilyn y Datganiad. A rhaid i mi gyfadde, bod Peter Hain yn wleidydd trawiadol. Mae e'n edrych yn well wrth gwrs, oherwydd bod Aelodau yn ei gymaru e ar Prif Weinidog, Rhodri Morgan. Ces i gyfle i siarad yn y dadl a dw i'n credu scoriais pwynt ar ol dweud wrtho fe bod Llywodraeth Tony Blair yn fyw tebygol o breifateiddio y sector addysg na unrhyw blaid yn Y Cynulliad. (Roedd e wedi awgrymu bydd y Llywodraeth yn San Steffan yn gwrthod derbyn mesurau afrhesymol bydd yn dod o'r Cynilliad o dan y pwerau newydd - fel preifateiddio addysg) . Siaradais ar y bwriad i wneud Deddf Newid Hinsawdd. Dw i'n croesawu hwn ac yn edrych ymlaen at weld yr hyn sy yn y Papur Gwyn. Roedd y dadl un dda yn fy marn i.

Ond beth digwyddodd dydd Mercher? 'Digwyddodd' Mick Bates, comediwr Y Cynulliad. Ynghanol y sesiwn llawn 'cododd ei fys' i rhwyn. Doedd neb yn gwbod pwy. Ond gwnaeth e yr arwydd anfoesgar yn syth ar ol i Dafydd El weiddi ar Rhodri Glyn Thomos i gadw trefn. Ond rhaid i mi dweud roedd esgus Mick yn arbennig o ddyfeisgar. Dywededd ei fod yn ceisio esbonio i Rhodri Glyn pa bys i'w ddefnyddio i wasgu botwm i bleidleisio. Roedden ni'n lwcus bod dim angen gwasgu dau fotwm arnon ni!! Mae e'n headdu gwobr am hynnu.

Wednesday, November 08, 2006

Mae'r dyfarnwr bob tro yn iawn

Unwaith eto, rygbi sy ar y blaen wrth ddangos i'r byd sut i ymddwyn. Creuodd ymateb tim rygbi Lloegr, Dydd Sul diwetha, ar ol i ddyfarnwr wrthod cais Jamie Noon argraff ardderchog. Sut ydw i'n mynd i gario ymlaen i gefnogi bob tim sy'n chwarae yn erbyn Lloegr os bydd chwaraewyr yn dangos y fath urddas.
Meddyliais i am hyn ar ol clywed ein dyfarnwr ni, Dafydd El, yn cael ei feirniadu - a chlywed beirniadaeth gwarthus gan y chwaraewyr Chelsea tuag-at y dyfarnwr, Graham Poll ar ol iddyn nhw golli gem yn erbyn Tottenham.
Rhaid i mi gyfadde hefyd, roeddwn i'n siomedig i glywed Aelodau Seneddol yn gwaethu ar y Llefarydd yn y Ty Cyffredin ar ol iddo fe dorri ar draws David Cameron pan oedd e'n holi'r Prif Weinidog, Tony Blair. Dw i'n credu bod 'Gorbals Mick' yn Llefarydd ofnadwy ac roedd e'n gamgymeriad mawr i stopio Cameron rhag ateb y cwestiwn. Roedd y Llefarydd 'allan o drefn' yn fy marn i.
Ond y gwir oedd bod Graham Poll hefyd yn anghywir - a weithiau byddai rhai yn dweud ambell tro yn gall Dafydd El fod dipyn o unben. Ond y lle i ddelio a chamgymeriadau ydi tu llan 'Faes y Gad'.
Y mwya' dw i'n meddwl am y peth, y mwya' o barch sy gen i tuagat hogiau Lloegr - ac yn enwedig tuagat Jamie Noon. Pinicl mwya' ei fywyd oedd scorio cais yn erbyn Crysau Duon a phan wrthodwyd y cais (penderfyniad anghywir yn ol pawb), yr hyn a wnaeth oedd codi ei ysgwyddau a chario ymlaen gyda'r gem.
Roedd ymddygiad Canolwr Lloegr yn siampl ac yn a wers i ni i gyd.