Golygfa o Gymru Wledig

Saturday, December 06, 2008

Ffindio Modrwyau.

Clywais i gyfweliad neis ar y radio ddoe - 5 Live dw i'n credu. Ac mae'r stori ar y wefan yma. Carys Williams o Gorwen oedd seren. Collodd hi ei modrwy tri deg a phump blwyddyn yn ol. Cafodd hi y modryw fel anrheg ar ei phenblwydd pan roedd hi'n un ar bumtheg oed. Collodd y modrwy pan roedd hi yng Nghapel Moriah. Cwympodd ar y llawr a ddiflannodd trwy crac rhwng y bwrddaullawr. Ond nawr, bod Capel yn cael ei tynnu lawr. Ffindiodd y gweithwyr y modrwy ar ol chwilio am awr - ar ol i Carys yn gofyn. Roedd hi'n diolchgar dros ben, ac dwedodd hi ar 5 Live, bydd hi'n byth yn tynnu modrwy wrth ei fys eto.

Dw i'n teimlo dipyn o gydymdeimlad gyda Carys Williams. Mae wraig fi wedi colli ei modrwy priodas dwywaith. Amser maith yn ol, dw i'n cofio dod adre o'r fferm i ffindio hi'n crio. Roedd hi'n wedi colli modrwy. Gofynnais i beth roedd hi'n wedi bod yn wnead ac es i trwy popeth yn gofalus. Roedd hi'n wedi bod yn plannu Wallflowers a chloddias i bob un ohonnon nhw i fynnu. Ffindiais i y modrwy yn y daear, o dan un o'r Wallflowers.

Ac hefyd, collais Mrs D ei modrwy ar y traeth yn New Quay yng Ngheredigion. Roedd hi'n gwybod ble chollais, ond doedden ni ddim yn gallu ffindio yn y tywod. Ond spottiais i dyn gyda metal detector yn gweithio y traeth. Gofynnais iddo fe helpu, ac ar ol ffindio pethau amrwyiol arall, ffindiodd e y modrwy. Mae Mrs D wedi bod mwy gofalus erbyn hynny. Gobeithio bydd Carys Williams mwy gofalus hefyd.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home