Golygfa o Gymru Wledig

Monday, October 27, 2008

Lansiad yn Llantrisant heddiw.

Roedd fel bod ar y set Con Passionate, gyda Carys Wyn cymryd rol Sian Cothi. Roedd Cor Meibion Mynyddislwyn mewn hwyl dda heddiw, yn canu 'Fly me to the Moon', 'My Way', 'Raise me up' a 'Rhythem of Life'. Dyweddais i wrth Carys, "ydi antics y Cor ar Con Passionate yn realistig?" Roedd rhai o'r canwyr yn gwenu, a gwenodd Carys hefyd. Gofynnais i "Pwy ydi'r deintydd?"

Roedd y Cor Meibion yn Llantrisant heddiw, cymryd rhan mewn lansiad 'Scrinio Coluddion Cymru'. Roedd ITV, BBC A S4/C a'r Western Mail yna hefyd. Swydd fi oedd siarad am 'Patient's Perspective'. Dw i wedi cwyno o'r blaen bod y rhaglen i scrinio yn rhedyg tu ol rhaglenni yn Lloegr ac Yr Alban, ond heddiw oedd diwrnod i ddathlu y rhaglen scrinio dechrau yng Nghymru. Bydd 'Home Test Kits' yn cael ei postio allan nawr i menywod a dynion rhwng 60-69 oed. Dyma'r clip aeth allan ar BBC heno. http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/7691719.stm

1 Comments:

Post a Comment

<< Home