Golygfa o Gymru Wledig

Sunday, October 26, 2008

Scrinio Coluddion Cymru.Yfori, dw i'n mynd lawr i Lantrisant i gymryd rhan mewn lansiad Scrinio Coluddion Cymru. Dw i wedi bod cefnogwr mawr am weld rhaglen scrinio dros Cymru ers diodde o'r clefyd yn 2002. Roedd diagnosis gynnar yr unig rheswm dw i'n yma heddiw.

Mae r cannoedd o bobl yn cerdded o gwmpas Gymru heddiw gyda chwydd yn datblygu mewn eu chyrff, a dydyn nhw'n gwybod dim byd amdanyn. Bydden nhw gwybod dim byd tan bydd y chwydd yn bygythiad i eu bywydau. Mae'r Cancr y Coluddion y lladdwr trydydd mwya yng Nghumru, ac un rheswm ydi pobl anwybyddu'r arwyddion.

Bydd bron dwy gant mil o test kits yn mynd allan i merched a dynion rhwng 60-69 oed trwy'r wythnos. Bydd hwn y tro cynta i dynion gael cyfle i gyfranogi mewn rhaglen scrinio. Gobeithio bydden nhw'n fodlon.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home