Golygfa o Gymru Wledig

Monday, October 20, 2008

Bryn Terfyl - Patron YDCW.

Cyfweliad ar Radio Cymru heddiw. Dw i'n hoffi siarad a Gareth Glyn ar Post Prynhawn. Dim ffys o gwbl. Stopio ar ochr y ffordd, a gwneud cyfweliad ar fy ffon symudol. Pwnc y prynhawn 'ma oedd Bryn Terfyl yn dod 'patron' Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig. Dw i'n Llywydd yr elysen ar hyn o bryd, a dyn ni i gyd yn falch iawn i gael Bryn Terfyl fel 'patron'. Mae pawb dros y byd yn nabod Bryn Terfyl, a gobeithio bydd mwy ohonnyn nhw yn gwybod am yr Ymgyrch yn y dyfodol.

Penwythnos diwetha, roedd yr Ymgyrch yn dathlu penblwydd wyth deg oed ym Mhortmeirion. Roedd Bryn a Lesley Terfyl yna, a Derec Llwyd Morgan, Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas a Mair, a Sian Lloyd a Jonathon hefyd. Ac rhwle yn y torf oedd canwr enwog arall o Wynnedd, Dafydd Iwan. Dw i'n hoffi clywed Dafydd canu ar fy CD player yn fy nhgar. Beth bynnag, gobeithio bydd yr Ymgyrch yn llwddiannus ymhen wyth deg blwydd arall.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home