Golygfa o Gymru Wledig

Sunday, June 24, 2007

Oes dyfodol i'r Glymblaid 'Enfys'

Mae pawb gyda diddordeb mewn gwleidyddieath Cymreig yn gwybod am fy nghefnogaeth i'r Glymblaid 'Enfys' i redeg Y Cynulliad dros y pedair mlynnedd nesa. Ond fel llawer o bobl eraill, erbyn hyn dw i wedi cael digon o procrastineiddio. Pan oeddwn i'n gwilio ar y Politics Show heddiw, rown i'n gallu weld posibilrwydd bod y cyfle i greu 'enfys' wedi mynd. Yr hyn sy'n achosi problem ydy Ieuan Wyn Jones. Dydy e ddim yn gallu gwneud penderfyniad. Mae e'n dal bod rhy 'wobbly'. ac mae rhai o wleidyddion wedi colli patience.

Ar y Politics Show heddiw oedd Lembit Opik, Arweinydd y Democratiad Rhydfrydol yng Nghymru. Roedd e'n son am drafodaethau anformal rhwng Mike German a Rhodri Morgan sy wedi digwydd yn barod. Dwedodd e roedd e wedi bod mewn cysylltiad gyda Mike cyn mynd ar y rhaglen. Dwededd e mae e'n mewn cysylltiad gyda Mike bob dydd. Mae e'n gwybod beth sy'n digwydd ty ol y lleni. Dyna beth mae e'n dweud, beth bynnag.

Dw i wedi postio ar fy mlog Saesneg stori bach (allegory bel droed) am y sefyllfa hwn - a beth dw i'n meddwl am y ffordd mae Plaid Cymru yn behafio. 'Dw i - a mwyafrif o 'r ASau yn Y Cynulliad isso gweld Ieuan Wyn Jones fel Prif Weinidog. Mae'r gol yn agor. Mae'r Toris i gyd eisiau gweld e'n scorio gol - gol mawr ar rhan Plaid Cymru . Ond mae e'n dal yn wobblio. Ydy cyfle wedi mynd? Dyna'r cwestiwn.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home