Golygfa o Gymru Wledig

Thursday, March 15, 2007

Lowts yn Cambihafio yn HQ

Dw i'n mwynhau darllen colofn Rod Richards yn Golwg bob wythnos. Ond dw i ddim yn siwr beth i feddwl wythnos yma. Mae Rod yn son am lowts yn Twickers.

Aeth Rod i HQ i weld y gem rhwng LLoegr a Ffrainc. Aeth pethau yn iawn tan aeth e i'r toiled yn ystod y gem. Roedd pobl yn drewi o champagne, ysgrifenodd Rod, ac yn piso mewn basin molchi. Roedd hyn yn anerbyniol i Rod - achos roedd bod llefydd iawn ar gael i'r lowts gwneud hyn. Mae piso mewn basin molchi yn iawn pan mae ciw!

Dwi'n cofio sefyll yn y terraces yn yr hen Parc yr Arfau a gwelais i rhywun yn trio piso yn fy mhoced. Ro'n i'n lwcus iawn i sylwyddoli yn hyn oedd e'n wneud cyn iddo fe dechrau y busnes. Dw i ddim eisiau dweud yn union beth digwyddodd - ond roedd ei fwts yn llawer mwy wlyb na fy mhoced ac roedd e ddim yn teimlo yn dda yn ystod gweddill y gem. Wrth gwrs, y lle gorau i weld y gem ydi eistedd ym mocs BBC a S4/C. Does dim llawer o lowts yna.

1 Comments:

  • Hehe Glyn. Gobeithio gewch chi toris crasfa yn y lecsiwn. Ond mae'r blog Cymraeg ma'n un da, difyr a doniol.

    Dwi wedi ei ychwanegu at fy fefrynnau.

    By Blogger Madyn, at 27 March, 2007 08:17  

Post a Comment

<< Home