Golygfa o Gymru Wledig

Thursday, January 11, 2007

Llwybr i Rym yng Nghymru

Treuliais i awr heddiw yn siarad gyda Martin Shipton ar y ffordd gorau ymlaen i'r Blaid Geidwadol yng Nghymru. Rown i'n siarad hefyd am bosibilrwydd glymblaid yn y Cynulliad ar ol Mis Mai. Yn fy marn i, bydd glymblaid yn bron penodol oherwydd bydd Lafur yn colli seddau, a ddim gallu llywodraethu ar eu hun. Yn ein cyweliad heddiw, rown i'n esbonio y rheswm dwi eisiau Tories bod rhan o'r trafodaethau sydd mynd i ddigwydd ar ol yr etholiad. Dw i eisiau gweld opsiwn o blaen yr etholwyr i gael Llywodraeth heb Y Blaib Lafur. Yr unig ffordd i ganiatai hwn ydi trwy rhyw fath o glymblaid rhwng y Ceidwadwyr a Plaid Cymru.

Dw i ddim yn gwybod y lein bydd Martin yn gymryd eto. Rhoais i sawl sylwadau a lot o ddewis. Ond dw i ddim yn disgwyl y stori hwn bod yn y penawdau yfori - oherwydd roedd Martin mynd i'w wneud cyfweldiad gyda Dafydd El ar ol fi. A dw i'n siwr ddwedodd Y Llywydd rhywbeth diddorol a ddadleuol. Bydden ni gweld yfori.

Ar ol darllen beth bydd Martin yn scrifennu yfori, dw i'n mynd i blogio mwy or y mater yma.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home